Novinky a aktuality

 • 07
  05

  Objednávky odměn před letními prázdninami

  Vzhledem k dodacímu (standardně 14 dnů, maximálně 30 dnů), budeme v tomto školním roce přijímat objednávky na odměny z katalogu pouze do 31. května . Odměny objednané po tomto termínu budou dodány v září 2009. Děkujeme za pochopení.

 • 07
  05

  Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení před letními prázdninami

  Dovolujeme si upozornit, že objednávky na odvoz baterií/ elektrozařízení budeme v tomto školním roce přijímat pouze do 31. května. Pokuste se v průběhu května naplnit sběrné nádoby na baterie/drobné elektrozařízení a poté si prostřednictvím webových stránek objednejte odvoz. Baterie Pokud se Vám nepodaří naplnit sběrný box na baterie (min. 15 kg) a budete chtít baterie před letními prázdninami odevzdat, obraťte se na společnost Ecobat, s.r.o. : Ing. Lenka Kvapilová e-mail: lenka.kvapilova@ecobat.cz Elektrozařízení Pokud se Vám nepodaří naplnit celou sběrnou nádobu (resp. jutový pytel) a budete chtít drobné elektrozařízení před letními prázdninami odevzdat, objednejte si odvoz prostřednictvím webových stránek.

 • 04
  05

  Koš snů – již známe vítěze!

  Skupinového úkolu Koš snů se zúčastnilo 385 škol. Všem školám, které nám zaslaly zprávu s fotografiemi a popisem vyrobeného koše snů, bylo připsáno 200 bodů. Devatenáct oceněných prací bylo odměněno zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů, čtyři nejlepší získaly 1000 bodů. Vybrané koše budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové.

 • 08
  04

  Slavíme Den Země - skupinový úkol

  Oslavte Den Země - navrhněte a uskutečněte aktivitu, která se tematicky váže k třídění odpadů a jejich recyklaci. Aktivitu zdokumentujte, zahrajte si na novináře a napište reportáž o tom, jak jste oslavili Den Země ve Vaší škole. Reportáž o rozsahu ½ - 1 strany A4 doplněnou o 3 až 5 snímků z uskutečněné akce nám zašlete do 7. května 2009. Každá škola, která nám zašle reportáž o Oslavě Dne Země, získá 150 bodů. Uveřejníte-li Vaši reportáž v místním zpravodaji (periodiku) či regionálních nebo celostátních novinách, zašlete nám do 31. května 2009 1 výtisk na adresu: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6. Za uveřejnění reportáže získáte dalších 90 bodů. Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.

 • 01
  04

  Jak je to u nás ve škole? – již známe vítěze!

  Skupinového úkolu se zúčastnilo 550 škol. Všem školám, které nám zaslaly zprávu na téma Jak je to u nás ve škole? bylo připsáno 200 bodů. Dvacet nejlepších prací bylo odměněno zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů. Vybrané práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové.

 • 31
  03

  Konference Zpětný odběr 2009

  Dovolujeme si Vám nabídnout poslední volná místa za zvýhodněné vstupné na konferenci Zpětný odběr 2009, která se uskuteční 19. května 2009 v Praze. Registraci je možno provést on-line na www.asekol.cz. Zvýhodněné vstupné můžete využít do 3.dubna 2009.Podrobný program konference naleznete zde.

 • 30
  03

  Upozornění v souvislosti s nabídkou odvozu velkého elektrozařízení

  Nabídka kolektivního systému ASEKOL na odvoz velkého elektrozařízení je určena pouze pro interní potřebu školy (např. vyřazení spotřebičů používaných ve škole z provozu). Neradi, ale pokud to bude nutné, budeme muset přistoupit ke snížení počtu bodů udělovaných za sběr velkých elektrospotřebičů, nebo dokonce ke zrušení bonifikace za velké spotřebiče, či k úplnému zastavení jejich odvozu.

 • 24
  03

  Vyhlášení vítězů literární soutěže Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma.

  V kavárně Domu Knihy Kanzelsberger byly v úterý 24. března vyhlášeny výsledky literární soutěže na téma Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. Ze 600 přihlášených porota v čele se spisovatelem Emilem Haklem ocenila devět žáků a studentů ve třech věkových kategoriích.

 • 17
  03

  Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. - již známe vítěze!

  Literární soutěže se zúčastnilo 594 škol. Všem školám, které nám zaslaly příspěvek do soutěže na téma Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. bylo připsáno 50 bodů. Vítězové jednotlivých kategorií získali zvláštní bonifikaci ve výši 500 bodů. Vítěze zveme na veřejné autorské čtení spojené s křestem brožurky s oceněnými pracemi, které se uskuteční 24. března od 14h v Domě knih Kanzelsberger na Václavském náměstí v Praze.

 • 09
  03

  Jak je to u nás ve škole? - skupinový úkol

  Skupinového úkolu se zúčastnilo 550 škol. Všem školám, které nám zaslaly zprávu na téma Jak je to u nás ve škole? bylo připsáno 200 bodů. Nejlepší práce, které budou odměněny zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů, budou vyhlášeny prostřednictvím našich webových stránek na začátku dubna.