EKOABECEDA

EKOABECEDA aneb Umíme žít bez odpadů?
Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu (zdroj: MŽP)
EKOABECEDA „Vybité baterie do koše nepatří“
EKOABECEDA „Každý ví, co dělat s vysloužilým mobilem“
EKOABECEDA „Odpady a obaly“
EKOABECEDA „Každý ví, co dělat s vysloužilým elektrospotřebičem“
EKOABECEDA pro environmentální výchovu

Znáte už poslední díl EKOABECEDY - Umíme žít bez odpadů?

Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí vznikla EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?.

Ukazuje, co a jak můžeme každý z nás udělat pro to, aby odpady vůbec nevznikaly, nebo jich bylo co nejméně. Podněty pro vaši práci a scénáře vyučovacích hodin k tématu „předcházení vzniku odpadů“ jsou připraveny pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy

EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? je dárkem, který jsme sobě i vám nadělili do 10. jubilejního ročníku školního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Důležitou součástí projektu byla i výzkumná šetření o předcházen vzniku odpadů a to jak mezi žáky, tak i mezi pedagogy v celé ČR.

Ilustrační fotografie: Testovací výuka v MŠ ve Studenci u Náměště nad Oslavou. Lekce této věkové kategorie jsou opravdu hravé, praktické a napojené na svět pohádek, který je předškoláčkům tak blízký.