Novinky a aktuality

 • 17
  12

  Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení

  Správně vyplněný dotazník o zpětném odběru elektrozařízení nám zaslalo 521 škol. Všechny školy, které splnily zadaný úkol, získaly 50 bodů. Celkem bylo za Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení přiděleno 26 050 bodů. Gratulujeme!

 • 04
  12

  Objednejte si odvoz elektrozařízení v lednu 2009 a získejte dvojnásobný počet bodů!

  Školy, které si v souladu s Pravidly Recyklohraní objednají odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení v průběhu ledna 2009, získají za nasbírané kilogramy dvojnásobný počet bodů, tzn. 6 bodů za 1 kg.

 • 04
  12

  Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení v prosinci 2008

  V průběhu prosince 2008 budou vyřízeny objednávky odvozu baterií a elektrozařízení zaslané do 16. 12. do 12h. Objednávky zaslané po tomto termínu budou zpracovány v první polovině ledna 2009. Děkujeme za pochopení.

 • 01
  12

  Vyrobte si sběrný box pro baterie – výtvarná soutěž

  Výtvarné soutěže se zúčastnilo více než 600 škol. Všem školám, které nám zaslaly fotografie vyrobených sběrných boxů na použité baterie bylo připsáno 25 bodů. Zvláštní bonifikaci ve výši 250 bodů získalo celkem 30 škol. Fotografie vítězných boxů a podrobnější informace k vyhodnocení výtvarné soutěže, na kterém se podílela profesionální výtvarnice Lada Stará, naleznete zde.

 • 24
  11

  Informace o dodání sběrných nádob na drobné elektrozařízení

  Distribuce nádob na sběr drobného elektrozařízení byla zahájena v pondělí 3.listopadu. Nádoby do škol jsou distribuovány v pořadí podle registrace do programu Recyklohraní rychlostí 300 nádob týdně. Pro Vaši informaci – v průběhu minulého týdne (12. - 16.ledna) byly nádobami vybaveny školy, které se registrovaly do 10.října (včetně). Další školy registrované v roce 2008 budou nádobami vybaveny do 23.ledna. Pro bližší informace o termínu dodání nádoby do Vaší školy kontaktujte info@recyklohrani.cz.

 • 03
  11

  Napište článek o zapojení Vaší školy do Recyklohraní a získejte 20 bonusových bodů!

  Uveřejníte-li informaci o zapojení Vaší školy do projektu Recyklohraní v místním zpravodaji (časopise) nebo na webových stránkách školy, a zašlete nám výtisk periodika nebo odkaz na webové stránky, obdržíte od nás 20 bonusových bodů! Článek pro inspiraci naleznete zde. Můžete také napsat vlastní článek s použitím informací z tiskové zprávy.

 • 01
  11

  Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení

  Vyplňte dotazník týkající se možností zpětného odevzdání elektrozařízení ve vaší obci / městě / městské části. Každá škola, která zašle do 28. listopadu 2008 správně vyplněný dotazník získá 50 bodů. Dotazník ke stažení naleznete zde.

 • 13
  10

  Vyrobte si sběrný box pro baterie – výtvarná soutěž

  Vyrobte si sběrný box na použité baterie a zašlete nám do 15. listopadu 2 fotografie boxu. Každá škola, která se zúčastní výtvarné soutěže, získá 25 bodů. Pět škol, jejichž návrhy se nám budou nejvíce líbit, získá zvláštní bonifikaci ve výši 250 bodů a jejich návrhy uveřejníme na našich webových stránkách. Kompletní zadání naleznete zde.

 • 12
  10

  Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I

  Do plnění prvního úkolu se zapojilo 753 škol. Správné odpovědi na všechny otázky zaslalo 353 škol a celkem bylo za Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I přiděleno 17 650 bodů. Gratulujeme!

 • 04
  10

  Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I

  Do plnění prvního úkolu se zapojilo 753 škol. Kvíz se správným řešením naleznete v sekci Ke stažení. Školám, které zodpověděly správně všechny otázky, bude do 17. října připsáno 50 bodů.