Novinky a aktuality

 • 06
  02

  Potřebujete odvoz větších elektrozařízení?

  Společnost ASEKOL, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařzení v rámci programu Recyklohraní je nově připravena v případě potřeby (žádosti školy) zajistit zdarma odvoz již 10 ks ks televizorů / počítačových monitorů nebo více než cca 120 kg ostatních elektrozařízení (tiskáren, kopírek, apod.), které se nevejdou díky svým rozměrům do sběrné nádoby. Za elektrozařízení větších rozměrů budou školám přiděleny body.

 • 02
  02

  Jak je to u nás ve škole? - skupinový úkol

  Popište systém nakládání s odpady u vás ve škole. Zjistěte, které odpady třídíte, do jakých nádob a kdo je za nakládání s jednotlivými druhy odpadů zodpovědný. Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle do 28. února 2009 vypracovanou zprávu, získá 200 bodů. Dvacet nejlepších prací, které zaujmou buď obsahem, nebo způsobem zpracování, získá navíc bonus ve výši 500 bodů. Hodnocení provede odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. Oceněné práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové. Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.

 • 20
  01

  Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení - důležité upozornění!

  Dovolujeme si Vás upozornit, že škola je povinna při objednání odvozu baterií / elektrozařízení naplněnou sběrnou nádobu řádně označit transportním štítkem a vyplnit kolonku „odesilatel“ (=škola). V případě, že zásilka nebude řádně označena, škole nebudou za takto předané množství baterií / elektrozařízení připsány body.

 • 05
  01

  Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. - literární soutěž

  Napište krátkou povídku nebo fejeton na téma „Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma." o tom, jak probíhá vyřazování starých spotřebičů ve Vaší rodině/domácnosti. Každá škola, která nám zašle do 25. ledna 2009 jednu povídku/fejeton na zadané téma (škola zasílá do soutěže svého favorita), získá 50 bodů. Nejzajímavější práce budou oceněny zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů, budou uveřejněny na našich webových stránkách a otištěny v magazínu Zpětný odběr. Úplné zadání literární soutěže naleznete zde.

 • 17
  12

  Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení

  Správně vyplněný dotazník o zpětném odběru elektrozařízení nám zaslalo 521 škol. Všechny školy, které splnily zadaný úkol, získaly 50 bodů. Celkem bylo za Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení přiděleno 26 050 bodů. Gratulujeme!

 • 04
  12

  Objednejte si odvoz elektrozařízení v lednu 2009 a získejte dvojnásobný počet bodů!

  Školy, které si v souladu s Pravidly Recyklohraní objednají odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení v průběhu ledna 2009, získají za nasbírané kilogramy dvojnásobný počet bodů, tzn. 6 bodů za 1 kg.

 • 04
  12

  Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení v prosinci 2008

  V průběhu prosince 2008 budou vyřízeny objednávky odvozu baterií a elektrozařízení zaslané do 16. 12. do 12h. Objednávky zaslané po tomto termínu budou zpracovány v první polovině ledna 2009. Děkujeme za pochopení.

 • 01
  12

  Vyrobte si sběrný box pro baterie – výtvarná soutěž

  Výtvarné soutěže se zúčastnilo více než 600 škol. Všem školám, které nám zaslaly fotografie vyrobených sběrných boxů na použité baterie bylo připsáno 25 bodů. Zvláštní bonifikaci ve výši 250 bodů získalo celkem 30 škol. Fotografie vítězných boxů a podrobnější informace k vyhodnocení výtvarné soutěže, na kterém se podílela profesionální výtvarnice Lada Stará, naleznete zde.

 • 24
  11

  Informace o dodání sběrných nádob na drobné elektrozařízení

  Distribuce nádob na sběr drobného elektrozařízení byla zahájena v pondělí 3.listopadu. Nádoby do škol jsou distribuovány v pořadí podle registrace do programu Recyklohraní rychlostí 300 nádob týdně. Pro Vaši informaci – v průběhu minulého týdne (12. - 16.ledna) byly nádobami vybaveny školy, které se registrovaly do 10.října (včetně). Další školy registrované v roce 2008 budou nádobami vybaveny do 23.ledna. Pro bližší informace o termínu dodání nádoby do Vaší školy kontaktujte info@recyklohrani.cz.

 • 03
  11

  Napište článek o zapojení Vaší školy do Recyklohraní a získejte 20 bonusových bodů!

  Uveřejníte-li informaci o zapojení Vaší školy do projektu Recyklohraní v místním zpravodaji (časopise) nebo na webových stránkách školy, a zašlete nám výtisk periodika nebo odkaz na webové stránky, obdržíte od nás 20 bonusových bodů! Článek pro inspiraci naleznete zde. Můžete také napsat vlastní článek s použitím informací z tiskové zprávy.