EKOABECEDA pro klima II.

Nový projekt EKOABECEDA pro klima aneb Se změnou začínáme v místě, kde žijeme, učíme se nebo pracujeme přirozeně navazuje na úspěšný projekt stejného názvu, který vzdělávací program Recyklohraní realizoval v letech 2021-23.

  • Prvním pilířem nového projektu je podpora vzdělávání pedagogů a jejich prostřednictvím žáků mateřských, základních a středních škol v tématech změny klimatu. Hlavním cílem je tedy lepší orientace vyučujících v problematice a tím i vyšší motivace pro zařazování tématu klimatické změny do výuky.
  • Druhým pilířem je důraz na participaci, kdy prostřednictvím škol a jejich aktivit vzroste povědomí o tématu v dané komunitě. Zapojeny mohou být místní úřady, knihovny, ale i volnočasové organizace či spolky.

V průběhu let 2024 a 2025 plánujeme celou řadu podpůrných aktivit, včetně online webinářů s odborníky pro pedagogy i tematických úkolů a videí pro žáky a studenty. Připravujeme odborné materiály s pracovními listy pro děti, ale třeba také metodickou příručku pro školy, která usnadní jejich cestu s představením tématu širší veřejnosti. Právě na participativní projekty spolupracujících škol bude kladen největší důraz. Výsledkem dvouletého snažení bude příručka dobré praxe, která shrne zkušenosti zapojených škol a bude nadále sloužit k osvětě i po skončení projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Partnery jsou Státní fond životního prostředí ČR a společnost Veolia ČR.

 

  • Podrobnosti k projektu EKOABECEDA pro klima z let 2021-23 jsou k dispozici na samostatné stránce.

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.