Novinky a aktuality

Výsledky soutěže Věnuj mobil

Máme pro vás výsledky a přehled o tom, jaký byl již V. ročník soutěže Věnuj mobil.

V letošním ročníku soutěže bylo svezeno 13 020 mobilních telefonů z 283 škol. Největší počet telefonů sesbíraly děti ze ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky a to krásných 293 ks. V přepočtu na žáka byly nejúspěšnější děti z Výtvarného kroužku Šikulové, kterým se podařilo sesbírat 93 mobilů při počtu 6 dětí, na jednoho žáka je to tedy 15,5 ks mobilů.

55 školám se podařilo nasbírat větší množství mobilů než v loňském ročníku, ale pouze 11 škol se tím dostalo přes přepočet alespoň jednoho telefonu na žáka a získalo dvojnásobné množství bodů. Celkem bylo v letošním ročníku rozděleno 41 919 bodů

Všem školám děkujeme za účast :)

Zpět