Novinky a aktuality

Prázdniny!

Milí přátelé Recyklohraní,
děkujeme vám za další školní rok, kdy jste se spolu s žáky a studenty věnovali tématu třídění a recyklace. Společně jsme hledali odpovědi na důležité otázky, hráli si, tvořili, objevovali. Za osvětové i sběrové aktivity jste získali na své účty přibližně 2,5 milionu bodů a více než dva miliony jste proměnili na odměny pro nejaktivnější studenty, sportovní či výtvarné pomůcky z našeho katalogu. ....

Setkávali jsme se také osobně přímo ve školách při výjezdním lektorském programu Recyklace hrou. Vážíme si podpory, kterou jsme pro tento program získali v několika krajských dotačních řízeních. Díky těmto finančním prostředkům se naši lektoři na počátku nového školního roku vydají do dalších krajů republiky.

Nyní však nastává čas prázdnin pro děti a zaslouženého odpočinku pro vás pedagogy. Přejeme vám pohodové letní dny.

Tým Recyklohraní

Zpět