Novinky a aktuality

Konec školního roku se blíží!

Pomalu se blíží konec letošního školního roku a tak bychom vás rádi upozornili na praktické záležitosti spojené s objednávkami svozů, vybíráním odměn z katalogu, expirace bodů apod.

Objednávky odvozů elektrozařízení, baterií a tonerů
Jako v předešlých letech probíhají svozy pouze v průběhu školního roku, nikoliv o prázdninách. Vzhledem k obvyklému nárůstu objednávek v květnu a červnu prosíme o včasné objednání svozu, aby proběhl bez problémů před začátkem prázdnin.  
 
Odvozy elektrozařízení, baterií a tonerů můžete objednávat nejpozději do 10. 6. 2016.
 
Poté budou objednávky zablokovány a spuštěny opět až koncem srpna.
Odvoz objednáte klasickým způsobem přes 
www.recyklohrani.cz.
 
 

Objednávky z katalogu odměn
Aby vše proběhlo k vaší spokojenosti, dovolujeme si vás upozornit, že standardní doba dodání odměn jsou 3 týdny (především právě v období  jako je konec školního roku nebo Vánoce).
Prosíme, objednejte si tedy své odměny včas, optimálně do 10. června.
 
Objednávky zaslané po 10. červnu 2016 budou automaticky vyřízeny až na začátku nového školního roku 2016/17.
 
 

Expirace bodů připsaných ve školním roce 2013/2014
V souvislosti s objednáváním odměn upozorňujeme na končící platnost bodů připsaných ve školním roce 2013/2014.
 
Body připsané na účet vaší školy v tomto období pozbývají platnost dnem 30.6. 2016.
 
Množství bodů, kterým končí platnost a je potřeba je vyčerpat, se zobrazí ihned po přihlášení do vašeho účtu na 
www.recyklohrani.cz jako body k expiraci.
 
Nenechte si vaše body propadnout a vyberte si za ně odměnu z našeho katalogu!
 


Poslední úkol v letošním školním roce má název: Není vzduch jako vzduch
Před odchodem na prázdniny pro vás máme ještě poslední úkol. Úkolem vás opět provede Katka s Honzou, kteří se tentokrát zamýšlejí nad efektivností obalů a jejich následného využití.

Pro mateřskou školku si připravili úkoly týkající se zkoumání obalů, jejich složení a také zajímavou loutkovou hru. Žáci základních škol mají tentokrát úkol zcela odlišný. Cílem je získání zpětné vazby o jejich dosažených znalostech v oblasti recyklace formou dotazníku pro 5. a 9. ročníky. Ani na středoškoláky jsme nezapomněli. Studenti nejen, že zpracují formou koláže životní cyklus výrobku, ale především se pokusí najít největší absurditu v nadměrné velikosti obalu některých výrobků.Vyhodnocení sběrové akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO a 3. úkolu V rámci bádání zahájíme pátrání!
 V rámci sběrové akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO bylo letos ze 147 škol celkem svezeno 10 329 mobilních telefonů. Nejvíce mobilních telefonů sesbírali děti ze ZŠ a MŠ Domamil, konkrétně odevzdaly k recyklaci a dalšímu využití 379 kusů.
V přepočtu na žáka však byly nejaktivnější děti z Výtvarného kroužku Šikulové, které sesbíraly celkem 124 mobilních telefonů při počtu 6 dětí, tj. v přepočtu na žáka 20,7 kusů.
Celkem 26 školám se podařilo více než jeden mobilní telefon na počet registrovaných žáků. Kolektivní systém Asekol jako vyhlašovatel kampaně připsal na účty škol 30 987 bodů.
 
Na 
www.recyklohrani.cz také naleznete výsledky třetího úkolu, který jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností Elektrowin.
 
 
Děkujeme vám za celoroční spolupráci. V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na lince Recyklohraní 739 280 887 nebo na mailu info@recyklohrani.cz.

 
Zpět