Novinky a aktuality

Do plnění úkolu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým se zapojilo 488 škol

Hlavní roli v druhém osvětovém úkolu letošního školního roku měl červený venkovní kontejner na zpětný odběr drobného elektra a baterií. Do jeho plnění se zapojilo 488 škol, od kterých přišlo 620 vypracovaných zadání. 

Jménem spoluvyhlašovatele tohoto úkolu, společnosti Asekol, jsme za splěná zadání školám celkem připsali 155 000 bodů. Žákům a studentům jsme chtěli připomenout červený kontejner na zpětný odběr drobných elektrospotřebičů a baterií hned z několika úhlů pohledu. Na pomoc jsme si přizvali známé pohádkové postavy Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Starší žáci a studenti v rámci úkolu plnili badatelské listy, kde vedle ekologické nauky zapojili i matematiku. Menší děti kreslily a prozkoumávaly v okolí školy. Mohly si také vymyslet pohádkový příběh, který si ve škole či školce společně zahrály.

Podle zpětné vazby od pedagogů se jim zadání líbilo. Pochvalovali si, že úkol mohli částečně plnit venku při hledání a měření sběrné nádoby a částečně ve školách při počítání a kreslení. 

Každá škola, která splnila zadání v konkrétní věkové kategorii, získala 250 bodů. Jako nezbytnou dokumentaci měly školy doložit aspoň jednu fotografií žáků či studentů při plnění úkolu a zároveň aspoň jeden sken nebo fotografii dokládající vyplnění pracovních nebo badatelských listů. Bližší informace a vybrené fotografie najdete zde.

A už nyní se můžete zapojit do dalšího úkolu. Na webu Recyklohraní najdete zadání k úkolu s názvem Recyklační zlepšováky. jeho vyhlašovatelem je společnost ECOBAT a pro změnu v něm jde o baterie.

 

 

 

 

 

Zpět