Napsali o nás

ZŠ a MŠ Mostkovice - Olomoucký kraj

Jak probíhalo plnění úkolu v ZŠ a MŠ Mostkovice v Olomouckém kraji?

ZŠ a MŠ Mostkovice

Na úvod jsme si společně zopakovali třídění odpadů a některé děti (mladší děti) si upevnily znalost barev kontejnerů a odpadů, které do nich patří. Vysvětlili jsme, si co jsou to elektrospotřebiče a k čemu slouží. Přiblížili jsme si, že za dob našich babiček tolik spotřebičů nebylo a že mnoho činností museli dělat ručně. V dnešní době máme doma spoustu pomocníků – elektrospotřebičů, kteří nám pomáhají, ale co s nimi, když přestanou fungovat? Řekli jsme si, že i tyto elektrospotřebiče mají „svůj“ sběrný kontejner, do kterého se vyhazují a proč nepatří do běžné popelnice. Při vyprávění děje pohádky jsme využili vytisknuté obrázky Sněhurky a trpaslíků a na závěr si děti vypracovaly pracovní list. Děti si zahrály dvě pohybové hry a odpovídaly na otázky i na hádanky. V hledání dvojic obrázků někdy (mladší děti) chybovaly. Děti téma recyklace zajímalo a s chutí plnily úkoly – třídily odpadky, pojmenovávaly jednotlivé elektrospotřebiče, vysvětlili jsme si jejich užitečnost, ale i to, že jsou nebezpečné – žehlička, rychlovarná konvice, zásuvka aj. Nejvíce je zaujaly pohybové hry – Zrcadlo, PH – Na roboty. Ty měly největší úspěch a děti si je hrály během celého dne. Pracovní list splnily všechny děti, mladší děti nenašly všechny elektrospotřebiče. Starší děti zaujaly všechny aktivity i hádanky určené k tomuto tématu. Celkově se program dětem líbil, zapojily se všechny děti a na závěr projevily zájem znovu si zahrát hru – Na zrcadlo a Na roboty. Na přání dětí si na závěr vymalovaly obrázek trpaslíka.

Zpět