Napsali o nás

Recyklohraní šetří životní prostředí

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky ze Základní školy Vyhlídka ve Valašském Meziříčí v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. 

Žáci, jejich rodiče i škola sama v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola, rodiče a žáci v loňském roce vytřídili 29 televizí, 12 monitorů a 585 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 20,41 MWh elektřiny, 1128 litrů ropy, 86 m3 vody a 0,67 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 o 4,27 tun a produkci nebezpečných odpadů o 17,31 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost spotřebuje ročně průměrně 2,2 MWH elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Zpět