Napsali o nás

Žáci Základní školy v Měcholupech sbírají vybité baterie

Měcholupy – Projekt Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, je celostátní projekt pod záštitou MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Za plnění úkolů a sběr získávají žáci body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny ( výtvarné či sportovní potřeby, hry, školní pomůcky, vstupenky do divadel, kin a zoo ).
V rámci soutěže plnili žáci 5. ročníku projekt Agent 008 James BAT. Cílem projektu je vést žáky k uvědomění si, jak nakládat s bateriemi.
Žáci vytvořili 5 skupin, vyrobili si krabice na sběr baterií s textem "Vybité baterie do koše nepatří", někteří si polepili tričko či vytvořili odznak Agent BAT a připevnili na rukáv.
Tři dny předem žáci obešli ve skupinách třídy ve škole, informovali je o připravovaném projektu a požádalije,aby přinesli vybité baterie. V den sběru žáci obcházeli třídy, sbírali vybité baterie a ptali se na otázky související se sběrem baterií.
Celkem sebrali žáci pátého ročníku 120 baterií, které odnesli do sběrného boxu ve škole. Za splněné úkoly získala třída 50 bodů.

Zpět