Napsali o nás

Odpad třídí nejlépe ZŠ Velké Meziříčí-Lhotky

Nejlepších výsledků v třídění elektroodpadu dosáhly v Kraji Vysočina ZŠ a MŠ Velké Meziříčí-Lhotky, ZŠ a MŠ Kostelec a ZŠ a MŠ Jakubov.

 

České základní, mateřské a střední školy už čtvrtým rokem třídí elektroodpad a baterie v rámci programu Recyklohraní. Aktivita škol každým rokem vzrůstá. Celkem 56 ústavů zúčastněných v Kraji Vysočina jen od 1. září do 30. listopadu 2011 v rámci podzimní sběrové soutěže vybralo 32 830 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Nejlepšího výsledku dosáhla ZŠ a MŠ Velké Meziříčí-Lhotky, kde 20 žáků odevzdalo 6 721 kg elektroodpadu, tedy 336 kg na žáka.

„V projektu Recyklohraní jsme zapojeni od samého začátku a každoročně jsme držiteli Zlatého diplomu. Projekt pomáhá žákům i učitelům prohlubovat znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným odběrem použitých elektrozařízení, čímž u dětí rozvíjí vztah k životnímu prostředí. Do velké podzimní soutěže se naší škole podařilo aktivně zapojit širokou veřejnost, podpořili nás občané místní i z širokého okolí. Nyní společně s námi sdílí radost nad dosaženým výsledkem. Byli jsme až překvapeni, kolik elektroodpadu naše společnost produkuje,“ řekla Eva Součková, ředitelka vítězné školy.

Na druhém místě se umístila ZŠ a MŠ Kostelec, která vybrala 76 kg elektroodpadu na žáka, třetí místo pak obsadila ZŠ a MŠ Jakubov s 60 kg starých spotřebičů na žáka.

„Výsledky za loňský podzim jsou ohromující, jsme moc rádi, že je program Recyklohraní na školách tak úspěšný. Znamená to, že žáky baví a nám se je díky tomu daří vzdělávat v oblasti sběru a recyklace elektroodpadu. Oni pak svědomitě třídí a přispívají k lepšícím se výsledkům zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v České republice,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Výchovně-vzdělávací program Recyklohraní byl spuštěn v září 2008. Založily jej neziskové společnosti ASEKOL, EKO-KOM, Ekolamp a Ecobat, které se zaměřují na sběr a recyklaci elektroodpadu, odpadů z obalů, svítidel a baterií. Od 1. ledna 2011 je výhradním organizátorem projektu obecně prospěšná společnost RECYKLOHRANÍ.

Zapojené školy plní zadané tematické úkoly z oblasti třídění a recyklace, sbírají drobný elektroodpad, baterie a monočlánky. Za svou aktivitu dostávají body, které pak mohou v katalogu odměn proměnit například v novou elektroniku, sportovní potřeby, učební pomůcky a další. „Za velmi plodné období loňského podzimu jsme školám za jejich aktivitu rozdělili téměř 2 miliony bodů,“ řekla Pavla Špringerová, manažerka projektu Recyklohraní. „Těšíme se i na druhé pololetí a doufáme ve stejně dobré, ne-li lepší výsledky,“ dodala.

Zpět