Napsali o nás

Recyklohraní je v Kryrech hrou

Stejně jako v předchozích letech,i letos na naší škole, Základní škole Kryry, pokračuje Recyklohraní.

Stejně jako v předchozích letech,i letos na naší škole, Základní škole Kryry, pokračuje Recyklohraní.
A co to Recyklohraní vlastně je? Je to dlouhodobý celostátní projekt zaměřený na zacházení s odpadem kolem nás.
Proto v naší škole probíhá soutěž ve sběru baterií, mobilů a elektrozařízení. Do této soutěže se může zapojit nejen každý žák naší školy, ale také rodiče a učitelé. A to tak, že do školy donesou vyřazené elektrospotřebiče, staré i nefunkční mobily a vybité baterie. My "Recyklohráči" je třídíme a připravujeme k odvozu. Plníme také různé úkoly, které nám zadává na každý měsíc "ústředí" v Praze. Naše skupinka pro plnění úkolů je malá, je nás pouze deset. Nejpracovitějším "Recyklohráčem" je Honza Vomastek.
Za splněné úkoly a sběr dostáváme body a za body obdržíme krásné drobné ceny.
V prvním pololetí jsme měli na kontě 5600 bodů. 1800 bodů nám zanechali z minulého školního roku deváťáci, dalších 3600 bodů jsme získali naší činností. Podařilo se námletos odevzdat více než jednu tunu elektrozařízení.
Na pololetní diskotéce jsme tak mohli odměnit nejlepší žáky – sběrače naší školy.
Nejvíce vybitých mobilů nashromáždila jako loni Veronika Lukášová. Mezi nejlepší sběrače elektrozařízení patřila například Markéta Korecká. Nejlepšími sběrači školy byli žáci 2. a 6. třídy.
Doufáme, že i v druhém pololetí splníme všechny úkoly, odevzdáme alespoň 21 kilogramů baterií a nějaký ten "metrák" elektrozařízení. Získali bychom zase další body. Nejde ale jen o ně! Prvořadá na celé naší činnosti je ochrana životnímu prostředí . Proto prosíme všechny občany, aby vybité baterie neházeli do koše a elektrozařízení nedávali do kontejnerů. Na naší škole máme k tomu určené nádoby a odborný odvoz. 

Zpět