Výjezdní programy

Recyklace hrou v Plzeňském kraji

Výjezdní program Recyklace hrou v Plzeňském kraji proběhl v březnu celkem na 10 školách a konkrétně v 67 třídách prvního i druhého stupně základních škol.  

Děkujeme za milé přijetí, Recyklaci hrou se užili lektoři i žáci.

Zpět