Výjezdní programy

Ústecký kraj

Lektoři Recyklace hrou navštívili v průběhu dubna 20 základních škol Ústeckého kraje, kde proškolili průměrně za jeden den více než 10 tříd, celkem se jednalo o 4 145 žáků. ...

Děkujeme podpoře odboru odpadů Statutárního města Most, kde se rozhodli právě aktivní výukou podpořit povědomí o recyklace elektrospotřebičů a baterií a financovali výjezdní program pro 5 svých nejaktivnějších základních škol.

Zpět