Novinky a aktuality

Žáci a studenti se v úkolu zaměřili na to, jak vrátit českou krajinu do lepší kondice

Od března do dubna měly školy možnost plnit úkol Pojďme léčit českou krajinu. Zapojilo se 410 škol, od kterých přišlo 547 dokumentací se splněným zadáním. Děkujeme.

Česká krajina se během posledních desetiletí změnila. Z hlediska našeho životního prostředí jsou to bohužel změny k horšímu. V úkolu jsme zapátrali po tom, jaký vliv na tuto proměnu mají klimatická změna a nerozvážné hospodaření nás lidí. Spolu s žáky a studenty jsme však především hledali cestu, jak se poučit z chyb předchozích generací, a pokusit se vrátit naši krajinu zpět do lepší kondice.

Žáci a studenti se také věnovali vyhynulým a ohroženým živočichům a rostlinám a zapojili přitom kritické myšlení. Sledovali přírodu ve svém okolí a fotili rostliny, hmyz, ptáky či jiné živočichy, kteří jsou pro jejich kraj typičtí, případně jsou ohrožení, nebo jinak cenní. Využili pracovní listy a tvořili prezentace, videa nebo články. Děti v mateřských školách pracovaly s obrázky a tvořily si svou vlastní krajinu. V řadě škol dokonce vymysleli konkrétní školní či třídní miniprojekt, jak krajině v jejich okolí pomoci, který pak realizovali. Někde sázeli stromy, uklízeli les či okolí školy nebo vybudovali školní kompost. Naším cílem bylo, aby aspoň část aktivit pedagogové s žáky a studenty realizovali venku, což se dařilo.

Partnerem úkolu byly vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

A jak to dopadlo?

  • Do plnění úkolu se zapojilo 410 škol, od kterých přišlo 547 dokumentací ke splněnému zadání, z toho 127 plnilo zadání pro MŠ, dalších 250 pro 1. stupeň ZŠ, 146 pro 2. stupeň ZŠ a 24 škol plnilo zadání pro SŠ.
  • Celkem se zapojilo 14 364 žáků či studentů.
  • Nad plněním úkolu strávili žáci a studenti dohromady minimálně 772 hodin – pravděpodobně však více, protože 105 škol uvedlo, že plnění úkolu věnovaly více než 120 minut. Do celkové statistiky je však u nich započítána jen hodnota 120 minut.
  • Ze statistik dále vyplývá, že 27 škol věnovalo úkolu 30 minut, 104 škol pak 45 minut, 68 škol 60 minut, 167 škol 90 minut, 76 škol 120 minut a jak již bylo zmíněno 105 škol se úkolem zabývalo déle než 120 minut. Z toho je patrné, že úkol nabídl různé možnosti, jak ho školy mohly plnit, a některé mu věnovaly i delší časovou dotaci.

Níže připojujeme výběr fotografií.

Zpět

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.