Novinky a aktuality

V on-line průzkumu mapujeme postoje žáků k tématu nakládání s odpady

Zpětná vazba je pro nás v Recyklohraní důležitým prvkem vzdělávacích projektů. Proto bychom rádi v průběhu května tohoto roku oslovili prostřednictvím vás, pedagogů, vaše žáky s prosbou o vyplnění aktuálního on-line průzkumu.

V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět probíhá projekt „Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadu“. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti předcházení vzniku odpadu, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim získat osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Součástí tohoto projektu je také provedení on-line výzkumu, který mapuje postoje žáků k tématu nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadu.

Rádi bychom prostřednictvím vás, pedagogů, oslovili žáky škol zapojených do Recyklohraní a požádali je o vyplnění krátkého dotazníku (max. 1 vyučovací hodinu). Výzkum uskutečňuje INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz), který provádí evaluaci celého projektu. Výzkum bude probíhat v následujících krocích:

  • Školám, které projeví zájem o účast ve výzkumu, zašle kontaktní osoba Magda Buřičová (e-mail: office@inesan.eu) podrobné instrukce pro zapojení. Spolu s nimi pošle určenému zástupci školy (pedagogovi) odkaz na on-line dotazník a přístupové kódy pro zapojení jednotlivých žáků.
  • Pedagog předá žákům přístupové kódy pro vyplnění dotazníku a umožní žákům jeho vyplnění během výuky.
  • Žáci v dotazníku nebudou uvádět svá jména, s odpověďmi se bude zacházet jako s důvěrnými informacemi; získané informace budou zpracovány hromadně.
  • Sběr dat bude probíhat od 6. 5. 2024 do 30. 5. 2024.
  • Výsledky výzkumu budeme se zapojenými školami sdílet v samostatné zprávě (distribuované e-mailem) a formou aktuality na webu www.recyklohrani.cz.

Prosíme o zvážení zapojení vaší školy do tohoto výzkumu a předem děkujeme za čas, který tématu PVO se svými žáky věnujete. V případě zájmu o účast ve výzkumu kontaktujte prosím office@inesan.eu.

Váš tým Recyklohraní

Zpět

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.