Novinky a aktuality

Děkujeme za spolupráci a přejeme pohodové prázdniny

Končí školní rok, který byl pro pedagogy i žáky a studenty opět více "na dálku" než "osobní". Velmi si vážíme, že i za těchto podmínek jste se ve školách věnovali ekologické výchově.

V Recyklohraní jste se nechali oslovit hned 2x tématem šetrné spotřeby vody, společně jsme nakoukli do "ekologického batohu" mobilního telefonu a jeho materiálové stopy v úkolu Lovci a sběrači a  nyní v závěru roku se nám vracejí první fotografie ze zadání Recyklovaná šipkovaná, kde nabízíme možnost zopakovat si hravou formou vše o třídění a recyklaci. Plnění tohoto úkolu bude možné i po prázdninách.

Je obdivuhodné, jak aktivně jste se při distanční výuce zapojovali do sběrových aktivit. 

Nyní vyhodnocujeme tento školní rok a připravujeme se na další. Opět vám nabídneme něco nového a zároveň podpoříme také osvědčená témata třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadu a šetrné spotřeby vody, která děti, žáky i studenty letos bavila. 

Znovu se vám přihlásíme tradičně v přípravném týdnu po 23. srpnu. Seznámíme vás s kompletní nabídkou na školní rok 2021/22, otevře se také opět možnost objednat svoz baterií a náplní do tiskáren.

Přejeme zasloužené dny odpočinku a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Váš tým Recyklohraní

Zpět