Novinky a aktuality

Důležité změny v Recyklohraní – ukončení katalogu odměn - oznámení termínů

Komplikovaná situace nás nutí učinit zásadní změnu v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. S účinností od 16. 5. 2020 rušíme odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Věnujte pozornost následujícímu textu – přináší důležité termíny, které s touto úpravou souvisí.

Poslední měsíc byl doslova bojem o život Recyklohraní. Na kolektivní systémy, na kterých stojí financování našeho programu, tvrdě dopadají ekonomické důsledky koronavirové krize. Společnost Asekol nám již oznámila, že nebude nadále Recyklohraní podporovat. Partneři ECOBAT, Elektrowin a Cart4Future s námi zůstávají – byli ale nuceni razantně snížit finanční dotace pro náš program. Správní rada Recyklohraní o.p.s. se na svém jednání dne 28. 4. rozhodla zachovat kontinuitu programu a překonat následující – věříme, že dočasné období útlumu.  V souladu s platnými pravidly schválila ukončení katalogu odměn a s tím související připisování bodů za aktivity v osvětě i sběru. 

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím termínům: 

  • Už jen do 15. 5. 2020 budeme připisovat body za aktivity v Recyklohraní, tedy za svozy baterií a EEZ, za odevzdané úkoly. Prosíme, zašlete nám do té doby veškerou rozpracovanou dokumentaci. Od 16. 5. 2020 již body na účty škol připsány nebudou.
  • Objednávky z katalogu odměn zadané do 15. 5. 2020 budou realizované v plné stávající hodnotě bodů. V Období od 16. 5. do 30. 6. 2020 bude možné ještě stále z katalogu odměn objednávat, ale hodnota bodů bude snížena na 1/3.
  • Ke konci školního roku, 30. 6. 2020, bude katalog odměn uzavřen a nebude z něj možné již objednávat. Body, které nebudou vyčerpány, 1. 7. 2020 propadnou.
  • Objednané odměny budou doručovány do škol v obvyklých termínechpokud by některá z odměn nebyla doručena do konce června, stane se tak na přelomu srpna a září na počátku nového školního roku.

Školní rok 2020/2021 již plánujeme v novém režimu bez katalogu odměn. Současná situace je nová, pracujeme na koncepci dalšího ročníku a její podobu vám představíme během letních prázdnin. Rádi bychom zachovali jak osvětovou, tak sběrovou část alespoň v omezeném režimu. Nadále bychom v rámci Recyklohraní chtěli vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a námětů pro ekologickou výchovu na školách. Výjezdní programy se budou realizovat s ohledem na získané dotace. Soutěž Ekoučitel roku 2020/2021 vyhlášena nebude. Vše ale záleží na tom, jak se současná situace vyvine a zda nedojde k dalším vlnám způsobujícím krizi.

Společně s vámi, aktivními a nadšenými pedagogy, budujeme a rozvíjíme Recyklohraní téměř 12 let. Byla by škoda, kdybychom nyní „pod vlivem doby“ rezignovali na vše, co jsme společně vytvořili. Věřím ve vaše porozumění a podporu.

Děkuji vám za pochopení a omlouvám za komplikace, které jsme změnami způsobili.

S přáním pevného zdraví,

Hana Ansorgová,
ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Zpět