Novinky a aktuality

Svozy a objednávky pro vás zajišťujeme i v současné době

I za současné mimořádné situace pro vás Recyklohraní zabezpečuje svozy použitých baterií, elektrospotřebičů a tonerů. Stejně tak jsme připraveni reagovat na vaše objednávky odměn z katalogu a zajistíme pro vás jejich doručení. Samozřejmě děje se tak při zohlednění všech aktuálních preventivních bezpečnostních opatření.

S našimi partnery, kolektivními systémy Asekol, Ecobat, Elektrowin a Cart4Future, jsme si domluvili následující pravidla při předávání baterií, vytříděných elektrospotřebičů a tonerů. Zaměstnanci a nasmlouvaní dopravci těchto firem musí veškeré úkony provádět s nasazenou ochrannou rouškou a rukavicemi, a pokud to situace umožní, musí dodržovat vzdálenost od ostatních osob min. 2 metry. Samozřejmostí je, že nesmí být v karanténě ani jevit příznaky typické pro onemocnění Covid-19. O to samé žádáme i vás.

Prosíme vás však, zvažte, zda svoz skutečně potřebujete. Toto je zejména apel na školy, kde je pravděpodobné, že zde nebude k zastižení nikdo ze zaměstnanců, kdo by mohl vytříděné baterie, elektro či tonery dopravcům předat. Bylo by škoda, kdyby k vám jeli zbytečně.

Dopravci mají doporučeno všechny školy bezprostředně před svozem kontaktovat a ověřit platnost termínu svozu a dostupnost kompetentní osoby ve škole. V případě, že se jim na kontaktní údaje uvedené v informačním systému nepodaří dovolat, svoz nebudou realizovat. Je nám jasné, že v současné době, může být pro vás komplikovanější zabezpečit, aby byl někdo ve škole na „příjmu“. Je možné si k tomu účelu změnit telefonní číslo ve vašich kontaktních údajích u Recyklohraní a uvést sem mobilní telefon, pokud ho tam ještě nemáte.

Upozorňuje zároveň, že na sběrném místě nebude potvrzována ani vyměňována žádná dokumentace o převzetí svozu. Budete-li mít zájem o zaslání naskenovaného potvrzeného svozového listu s doplněnými údaji, napište si o ně. V případě Asekolu na email dispecink@asekol.cz, v případě ECOBATu na ecobat@ecobat.cz a u Elektrowinu na sber@elektrowin.cz.

Systém objednávek a distribuce odměn z katalogu funguje i nadále standardním způsobem.

Kdyby se situace nějak měnila, neprodleně vás o tom budeme informovat

Dovolíme si vás ještě upozornit na několik důležitých termínů a skutečností:

  • Pokud chcete mít jistotu, že vám odměny z katalogu doručíme do konce školního roku, objednejte si je do 5. 6. 2020.
  • Stejně tak svozy elektra, baterií a tonerů je potřeba objednat do 5. 6. 2020, pokud chcete, aby byly realizovány do konce školního roku.
  • Pohlídejte si též, zda vám neexspirují body na školním kontě u Recyklohraní. Včas si za ně objednejte. Bylo by škoda, kdyby vám po 30. 6. propadly.

Chceme vás též ujistit, že není třeba se obávat termínů, které jsme dříve stanovili pro plnění úkolů či pro zaslání dokumentace pro projekt EKOUČITEL. Sledujeme aktuální dění a termíny uzpůsobíme tomu, kdy budou znovu otevřeny školy, abyste měli dost prostoru vše bez problémů splnit. Aktuálně jsme též pozastavili naše výjezdní programy, včetně Recyklace hrou. Se školami, které je měly domluvené na březen či duben jsme v kontaktu a budeme řešit náhradní termíny.

Asi všichni si přejeme, aby koronavirová rizika a s nimi spojená bezpečnostní opatření brzo skončila, a mohli jste se vrátit zpátky do škol. Přejme si to a taky pevné zdraví. A nezapomeňme: Život je jako zrcadlo. Když na něj hledíš pozitivně, odvděčí se ti úsměvem.

Mějte se hezky. Váš tým Recyklohraní

Zpět