Novinky a aktuality

Jak je to u nás ve škole? - skupinový úkol

Popište systém nakládání s odpady u vás ve škole. Zjistěte, které odpady třídíte, do jakých nádob a kdo je za nakládání s jednotlivými druhy odpadů zodpovědný. Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle do 28. února 2009 vypracovanou zprávu, získá 200 bodů. Dvacet nejlepších prací, které zaujmou buď obsahem, nebo způsobem zpracování, získá navíc bonus ve výši 500 bodů. Hodnocení provede odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. Oceněné práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové. Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.
Zpět