Novinky a aktuality

Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení - důležité upozornění!

Dovolujeme si Vás upozornit, že škola je povinna při objednání odvozu baterií / elektrozařízení naplněnou sběrnou nádobu řádně označit transportním štítkem a vyplnit kolonku „odesilatel“ (=škola).

V případě, že zásilka nebude řádně označena, škole nebudou za takto předané množství baterií / elektrozařízení připsány body.

Zpět