Novinky a aktuality

Výsledky sběrové akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Letos bylo ze 147 škol celkem svezeno 10 329 mobilních telefonů. Nejvíce mobilních telefonů sesbírali děti ze ZŠ a MŠ Domamil, konkrétně odevzdaly k recyklaci a dalšímu využití 379 kusů.

V přepočtu na žáka však byly nejaktivnější děti z Výtvarného kroužku Šikulové, které sesbíraly celkem 124 mobilních telefonů při počtu 6 dětí, tj. v přepočtu na žáka 20,7 kusů.

Celkem 26 školám se podařilo více než jeden mobilní telefon na počet registrovaných žáků. Kolektivní systém Asekol jako vyhlašovatel kampaně připsal na účty škol 30 987 bodů.

Velice si vážíme aktivity nejen Výtvarného kroužku Šikulové, ale i dalších škol, které dosáhly při vyšším počtu žáků zajímavých výsledků a proto se společnost Asekol rozhodla odměnit kromě absolutního vítěze ještě 3 školská zařízení bez ohledu na počet žáků a jednu školu s více než 400 žáky.

Vítězi výletu do ZOO Jihlava s exkurzí na moderní recyklační linku drobných elektrospotřebičů společnosti Enviropol jsou:

Výtvarný kroužek Šikulové (okres Liberec)

ZŠ Lhotky (okres Žďár nad Sázavou)

ZŠ a MŠ Liběšice (okres Louny)

ZŠ Bukovina (okres Blansko)

ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice (okres České Budějovice)

Děkujeme vám za účast

Zpět