Semináře pro pedagogy: EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?

Připravili jsme pro vás semináře zaměřené na začleňování tématu předcházení vzniku odpadu do vzdělávacích aktivit.

Semináře jsou organizovány v rámci projektu EKOABECEDA - Umíme žít bez odpadů?

Cílem jednodenního semináře je seznámit zástupce mateřských, základních a středních škol s možnostmi, které koordinátorům EVVO a dalším pedagogům nabízí výukový materiál EKOABECEDA s podtitulem Umíme žít bez odpadů? Jedná se o konkrétní scénáře pro vyučovací hodiny, projektové dny či volnočasové aktivity na téma „Předcházení vzniku odpadů“
 
Seminář není zpoplatněn a každý z účastníků získá pro svou školu jeden kompletní výtisk výukového materiálu EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?. Je však nutná registrace nejpozději 10 dní před termínem konání akce. Kapacita je omezena, po jejím naplnění nebudou moci být další přihlášky akceptovány.
  
Svou registraci proveďte prostřednictvím příslušného formuláře.

Přihlášky na semináře