EKOABECEDA

EKOABECEDA aneb Umíme žít bez odpadů?
EKOABECEDA „Vybité baterie do koše nepatří“
EKOABECEDA „Každý ví, co dělat s vysloužilým mobilem“
EKOABECEDA „Odpady a obaly“
EKOABECEDA „Každý ví, co dělat s vysloužilým elektrospotřebičem“
EKOABECEDA pro environmentální výchovu
PVO - Program předcházení vzniku odpadů

Připravujeme pro vás novou EKOABECEDU - Umíme žít bez odpadů?

Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí vzniká EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?.

Ukáže, co a jak můžeme každý z nás udělat pro to, aby odpady vůbec nevznikaly, nebo jich bylo co nejméně. Podněty pro vaši práci a scénáře vyučovacích hodin k tématu „předcházení vzniku odpadů“ připravujeme pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy. Příprava scénářů nás již teď opravdu baví a věříme, že bude v příštím školním roce bavit vás i děti ve školách a školkách po celé ČR.

Součástí projektu bude také série jednodenních seminářů pro školní koordinátory EVVO ve všech krajích ČR. Jejich cílem je osobní seznámení s novým výukovým materiálem a jeho rychlejší využívání v praxi. EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? bude součástí 10. jubilejního ročníku školního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, stejně jako soutěž pro vás - pedagogy „Ekoučitel roku“. Důležitou součástí projektu jsou i výzkumná šetření o předcházen vzniku odpadů a to jak mezi žáky, tak i mezi pedagogy v celé ČR.

Ilustrační fotografie: Testovací výuka v MŠ ve Studenci u Náměště nad Oslavou. Lekce této věkové kategorie budou opravdu hravé, praktické a napojené na svět pohádek, který je předškoláčkům tak blízký.