Znění úkolu

Recyklační zpravodaj

Vážení přátelé ve školách,

v prvním úkolu letošního školního roku chceme vyzvat žáky a studenty, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.

Jak se bude jmenovat je jen a jen na vás. Vašim nápadům se meze nekladou. My máme jedinou podmínku. Tou je, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho obsahu jste se zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Prosíme vás také, abyste zařadili i informace o Mezinárodním dni elektroodpadu a Evropském týdnu recyklace baterií.

Váš zpravodaj může mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo můžete tyto varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do elektronické verze. Prostřednictvím zpravodaje můžete také u vás na škole velmi dobře podpořit podzimní sběrovou kampaň s Recyklohraním.

Možná si říkáte, proč právě tento úkol. Pak vězte, že my v Recyklohraní považujeme pedagogy, žáky a studenty ze zapojených škol za naše partnery či kamarády, kteří se nejen vzdělávají, jak třídit a předcházet vzniku odpadů, ale zároveň jsme přesvědčeni, že i sami žijí v souladu s přírodou. Proto také věříme, že se rádi zapojíte do správné ekologické osvěty, jak na vaší škole, tak i mimo ni. Myšleno například doma, ve vašem městě nebo obci, ve spolupracujících školách či jiných organizacích. A právě k tomu by měl dobře posloužit vámi vytvořený recyklační zpravodaj.

Více informací najdete v samotných zadáních pro jednotlivé věkové kategorie. Mysleli jsme i na MŠ a mladší ročníky ZŠ – jim jsme zadání upravili tak, aby odpovídalo jejich věku a schopnostem.

Ať vás práce na recyklačním zpravodaji baví, něco nového se při ní dozvíte a naučíte.

My se už nyní těšíme se na výsledky vašeho snažení.

Váš tým Recyklohraní

Zadání pro jednotlivé stupně

Pomůcky

Potřebné pomůcky jsou vždy uvedeny u jednotlivých úkolů.

Postup

Po vypracování úkolů nám do Recyklohraní zašlete soubory uvedené v zadání pro daný stupeň.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@recyklohrani.cz nebo na telefonní lince Recyklohraní 739 280 887.

Zpět do seznamu úkolů