Novinky a aktuality

POZOR - Nenaplněné boxy s bateriemi

Na základě opakujících se svozů poloprázdných boxů s použitými bateriemi jsme byli nuceni přistoupit k následujícím opatřením. Odevzdá-li škola box o minimální hmotnosti 20 kg obdrží za 1kg 5 bodů. Odevzdá-li škola box o hmotnosti 13 - 19 kg získá za každý 1 kg 4 body. Škola která odevzdá box o hmotnosti nižší než je 13 kg získá za každý 1 kg POUZE 2 body. Děkujeme za pochopení.

Zpět