Novinky a aktuality

Slavíme Den Země - skupinový úkol

Oslavte Den Země - navrhněte a uskutečněte aktivitu, která se tematicky váže k třídění odpadů a jejich recyklaci. Aktivitu zdokumentujte, zahrajte si na novináře a napište reportáž o tom, jak jste oslavili Den Země ve Vaší škole.

Reportáž o rozsahu ½ - 1 strany A4 doplněnou o 3 až 5 snímků z uskutečněné akce nám zašlete do 7. května 2009. Každá škola, která nám zašle reportáž o Oslavě Dne Země, získá 150 bodů.

Uveřejníte-li Vaši reportáž v místním zpravodaji (periodiku) či regionálních nebo celostátních novinách, zašlete nám do 31. května 2009 1 výtisk na adresu: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6. Za uveřejnění reportáže získáte dalších 90 bodů.

Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.

Zpět