Novinky a aktuality

Ekoučitel roku 2013/14

Velice si vážíme Vaší celoroční práce pro environmentální vzdělávání na školách. Rádi bychom ji ocenili. Bližší podmínky akce Ekoučitel získáte po rozkliknutí tohoto článku.

Projekt EKOUČITEL 2013/14 probíhá v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014. Zapojit se může pedagog z MŠ, ZŠ i SŠ, ale taképedagog volného času či pracovník v dětských či mateřských centrech z celé České republiky. Jedinou podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky (naleznete zde). Po splnění vyhlášených kritérií obdrží certifikát EKOUČITEL roku 2013/14, dárek a ti nejlepší budou pozváni na slavnostní a zážitkové vyhlášení výsledků.

Kritéria pro udělení certifikátu EKOUČITEL roku 2013/14

  • Pedagog spolu se svými žáky zrealizuje nejpozději do 31. 5. 2014 minimálně jeden ekologický projekt s libovolným zaměřením.
  • Pedagog spolu se svými žáky připraví osvětovou kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií, elektrozařízení a světelných zdrojů ve svém městě, své obci nebo městské části. Samotná realizace sběru není podmínkou pro zisk certifikátu. Rozsah kampaně není rozhodující.
  • Pedagog sdílí minimálně jeden návrh vyučovací hodiny/projektu s ekologickou tématikou na stránkách www.recyklohrani.cz. Zaslaný návrh musí být předem ověřený ve vlastní pedagogické praxi.
  • Pedagog se spolu se svými žáky zapojí do minimálně75 % vyhlašovaných osvětových úkolů v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.
  • Pedagog doporučí organizátorům projektu aktivitu vhodnou do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět či podobných aktivit. Návrh musí být realizovatelný v běžné školní praxi.
  • Pedagog o své činnosti e-mailem informuje organizátory projektu.

Výsledkem projektu bude databáze vhodných drobných aktivit do výuky s ekologickou tématikou, které budou v elektronické formě k dispozici všem zájemcům o inspiraci. To usnadní práci jak začínajícím koordinátorům EVVO, tak i zkušeným pedagogům, kteří hledají nové nápady pro své žáky a studenty. 

Bodové ohodnocení do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Ekologický projekt 250 bodů
Osvětová kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií, elektrozařízení a světelných zdrojů 250 bodů
1 sdílený návrh vyučovací hodiny/projektu s environmentální tématikou 100 bodů za návrh, max. 300 bodů za rok
Doporučí vhodný úkol do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět až 200 bodů

 

Zpět