Znění úkolu

Krok za krokem

Vážení přátelé,

s Vaší pomocí se projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ snaží už 10 let o ekologickou osvětu a vzdělávání dětí a mládeže tak, aby se třídění a recyklace staly přirozenou součástí jejich života. Ve spolupráci se společností ASEKOL, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, jsme připravili druhý úkol letošního školního roku s názvem „Krok za krokem.“ Věnovat se v něm budeme sběru a recyklaci drobného elektra, ale také povědomí o sběrných místech mimo školu, kam je možné odevzdat k recyklaci nepotřebné věci z domácnosti.

Společnost ASEKOL již několik let umisťuje do měst a obcí stacionární červené kontejnery, do nichž je možné bezplatně odkládat drobné elektrospotřebiče a použité baterie.  V tomto úkolu budou žáci a studenti mimo jiné zjišťovat, kde je ten „jejich“ – tedy kde mají takový červený kontejner ve svém okolí. Čeká je pohyb v terénu a kreativní práce při tvorbě mapy. A také bonusová SOUTĚŽ!

Současně bychom Vás rádi upozornili na nový díl výukového materiálu EKOABECEDA s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Věnuje se problematice předcházení vzniku odpadů (PVO). Obsahuje 20 scénářů pro 4 věkové kategorie od mateřských po střední školy.  Nový díl EKOABECEDY spolu s metodickou příručkou, stejně jako předchozí díly najdete ke stažení na www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/.

Věříme, že Vám tyto materiály přijdou v každodenní praxi vhod a děkujeme za jejich využívání. Budeme také rádi, pokud nám zašlete zpětnou vazbu – své zkušenosti, postřehy či nové náměty.

Těšíme se a přejeme dobrou zábavu!

Tým Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!

Zadání pro jednotlivé stupně

Pomůcky

Potřebné pomůcky jsou vždy uvedeny u jednotlivých úkolů.

Přílohy nebo odkazy k jejich stažení jsou  také uvedeny přímo u jednotlivých úkolů, naleznete je kromě toho také zde http://www.recyklohrani.cz/cs/downloads/

Termíny

Úkol odevzdejte nejpozději 31. 1. 2018

Postup

 

Po vypracování úkolů nám zašlete soubory uvedené v zadání pro daný stupeň.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@recyklohrani.cz nebo na telefonní lince Recyklohraní 739 280 887 (Po-pá 7.30-10.30 a 13.00-14.00)

 

Zpět do archivu úkolů