Novinky a aktuality

Informace o dodání sběrných nádob na drobné elektrozařízení

Distribuce nádob na sběr drobného elektrozařízení byla zahájena v pondělí 3.listopadu. Nádoby do škol jsou distribuovány v pořadí podle registrace do programu Recyklohraní rychlostí 300 nádob týdně.

Pro Vaši informaci – v průběhu minulého týdne (12. - 16.ledna) byly nádobami vybaveny školy, které se registrovaly do 10.října (včetně). Další školy registrované v roce 2008 budou nádobami vybaveny do 23.ledna. Pro bližší informace o termínu dodání nádoby do Vaší školy kontaktujte info@recyklohrani.cz.

Zpět