Novinky a aktuality

Cesta odpadů - 2. část detektivně zeměpisného úkolu

Recyklohraní má pro vás nový soutěžní úkol! Navazuje na skupinový, detektivně zeměpisný úkol MAPA, který jste plnili v minulém pololetí letošního školního roku 2009/10. Společnost Eko-Kom vyhlašuje pro všechny detektivy další úkol s názvem CESTA ODPADU.Zvládnete vypátrat co se děje s odpady po jejich odložení do kontejnerů? Kudy a kam vede jejich "recyklační" cesta? Přesné zadání úkolu, způsob zpracování a jeho odeslání si můžete stáhnout zde
nebo ve složce Aktuální úkoly. Úkolu se mohou samozřejmě zúčastnit i školy, které neplnily úkol MAPA! Všem detektivům peřejeme hodně štěstí!

Zpět