Novinky a aktuality

Mapa - skupinový, detektivně zeměpisný úkol

Zapojte se do druhého letošního úkolu! Zmapujte ve vaší obci,městě nebo městské části místa určená k odkládání odpadů a vytvořte pro nás mapku. Každá škola, která odevzdá v řádném termínu splněný úkol získá 200 bodů. Úplné znění úkolu naleznete ve složce "Aktuální úkoly", nebo si jej můžete stáhnout zde.
Splněný úkol odesílejte přes naše www stránky, případně e-mailem na adresu info@recyklohrani.cz. Nejzazší termín pro odevzdání zpracovaného úkolu je 18.11.2009 do 24:00 hod. Úkol pak vyhodnotíme a body budou připsány nejpozději do 31.11.2009. Těšíme se na vaše mapky a přejeme mnoho úspěchů při skupinové,detektivně zeměpisné práci!
Zpět