Novinky a aktuality

Krok za krokem

Ve spolupráci se společností ASEKOL, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, jsme připravili druhý úkol letošního školního roku s názvem „Krok za krokem.“ 

Věnovat se v něm budeme sběru a recyklaci drobného elektra, ale také povědomí o sběrných místech mimo školu, kam je možné odevzdat k recyklaci nepotřebné věci z domácnosti.

 

Zajisté už víte, že společnost ASEKOL již několik let umisťuje do měst a obcí stacionární červené kontejnery, do nichž je možné bezplatně odkládat drobné elektrospotřebiče a použité baterie.  V tomto úkolu budou žáci a studenti mimo jiné zjišťovat, kde je ten „jejich“ – tedy kde mají takový červený kontejner ve svém okolí. Čeká je pohyb v terénu a kreativní práce při tvorbě mapy. A také bonusová SOUTĚŽ!

Při práci na plnění úkolu lze využít nový díl výukového materiálu EKOABECEDA s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Věnuje se problematice předcházení vzniku odpadů (PVO). Obsahuje 20 scénářů pro 4 věkové kategorie od mateřských po střední školy.  Nový díl EKOABECEDY spolu s metodickou příručkou, stejně jako předchozí díly najdete ke stažení na www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/.

Věříme, že Vám tyto materiály přijdou v každodenní praxi vhod a děkujeme za jejich využívání. Budeme také rádi, pokud nám zašlete zpětnou vazbu – své zkušenosti, postřehy či nové náměty.

Těšíme se a přejeme dobrou zábavu!

Zpět