Novinky a aktuality

Upozornění v souvislosti s nabídkou odvozu velkého elektrozařízení

Nabídka kolektivního systému ASEKOL na odvoz velkého elektrozařízení je určena pouze pro interní potřebu školy (např. vyřazení spotřebičů používaných ve škole z provozu). Neradi, ale pokud to bude nutné, budeme muset přistoupit ke snížení počtu bodů udělovaných za sběr velkých elektrospotřebičů, nebo dokonce ke zrušení bonifikace za velké spotřebiče, či k úplnému zastavení jejich odvozu.
Ve snaze vyjít vstříc potřebám škol nabídl v únoru kolektivní systém ASEKOL školám, zapojeným do programu Recyklohraní, zajištění odvozu velkých elektrospotřebičů a bodové ohodnocení za jejich sběr.

Tato nabídka byla a je určena pro interní potřeby školy (např. vyřazení spotřebičů používaných ve škole z provozu). Bohužel se však setkáváme i s tím, že je této nabídky zneužíváno a školy vyhlašují sběr velkého elektrozařízení pro široké okolí.

Domníváme se, že není vhodné, aby se ze škol stávala sběrná místa velkých elektrospotřebičů a školy tak nahrazovaly funkci sběrných dvorů nebo mobilních svozů odpadů zajišťovaných v rámci komunálního odpadového hospodářství. Jsme přesvědčeni, že to není ani v zájmu školských zařízení samotných, protože jejich funkcí je zejména výchova a vzdělávání, nikoliv však zajištění odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků v obci.

V rámci programu Recyklohraní nadále podporujeme sběr drobného elektrozařízení jako názornou ukázku třídění odpadů a formu vzdělávání žáků a studentů v problematice zpětného odběru.

Žádáme Vás tedy, abyste vzali v úvahu, že nabídka odvozu velkého elektrozařízení je skutečně určena pouze pro interní potřebu Vaší školy. Neradi, ale pokud to bude nutné, budeme muset přistoupit ke snížení počtu bodů udělovaných za sběr velkých elektrospotřebičů, nebo dokonce ke zrušení bonifikace za velké spotřebiče, či k úplnému zastavení jejich odvozu.

Děkujeme za pochopení.
Zpět